Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ (ภาพถ่ายดาวเทียม)
 
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง 
    146 หมู่ที่ 2 บ้านดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร


อาณาเขต 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
บ้านเสารีก เทศบาลตำบลพระเหลา
อบต.จานลาน ตำบลจานลาน
อบต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลพระเหลา, เทศบาลตำบลพนา

เนื้อที่
     เนื้อที่ของตำบลพนา 16,030 ไร่ หรือ 25.56 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม/ดินร่วนปนทรายสูงจากน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 130 เมตร มีลำห้วยเสียวและลำห้วยพระเหลาไหลผ่าน

ประชากร

     
ประชากรทั้งสิ้น  3,030  คน  แยกเป็นชาย  1,518  คน  หญิง  1,512  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1016  ครัวเรือน
 
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 77 ทะเบียนบ้านกลาง
273
167
61
258
95
94
67
1
354
286
86
361
154
126
111
40
385
282
78
353
150
120
108
36
739
568
164
714
304
246
219
76

          ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม 2561 ห้องทะเบียนอำเภอพนา

Responsive image