Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ค. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์รายงานงบเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3
07 ก.ค. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญา กรณ๊ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3
07 ก.ค. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
16 มิ.ย. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
10 มิ.ย. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
08 มิ.ย. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา อบต.พนา ขอนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เดือน พฤษภาคม 2565
31 พ.ค. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
11 พ.ค. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 / 2565 อยู่ในระดับดีเด่น
29 เม.ย. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม64- 31 มีนาคม 65)
29 เม.ย. 2565 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
Responsive image