Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีทีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีทีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรรมาส 3
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศนำส่งข้อมูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ
04 ก.ค. 2567
ถึง
04 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยบ้านนางสำลี ภูผิวฟ้า บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนขวัญ ตำบลพนาอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567
ถึง
04 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบทชนิดบรรจุซอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567
ถึง
03 ก.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก
25 มิ.ย. 2567
ถึง
25 มิ.ย. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2567
ถึง
25 มิ.ย. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th