Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 มิ.ย. 2566
ถึง
08 ก.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
16 พ.ค. 2566
ถึง
15 มิ.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
08 พ.ค. 2566
ถึง
07 มิ.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือนเมษายน 2566
08 พ.ค. 2566
ถึง
07 มิ.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา กองการศึกษา นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือนเมษายน 2566
02 พ.ค. 2566
ถึง
01 มิ.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้
24 เม.ย. 2566
ถึง
23 พ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล่องควบคุมปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เเบบซัมเมอร์สพร้อมติดตั้ง (โครงการฝายห้วยเสียว หมู่3)
24 เม.ย. 2566
ถึง
23 เม.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายจำนวน 3 รายการ
24 เม.ย. 2566
ถึง
23 พ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
21 เม.ย. 2566
ถึง
20 พ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2
21 เม.ย. 2566
ถึง
20 พ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา กองการศึกษา นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือนมีนาคม
Responsive image