Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ย. 2566
ถึง
12 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่10 สายคุ้มหนองขุ่นเริ่มต้นจากสามแยก ถนนอบจ.ถึงหน้าบ้านนางบังอร แก้วกัณหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2566
ถึง
12 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4ข้างบ้านนายคำกร พาหา ถึงบ้านนายเคน ดาโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2566
ถึง
12 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 11 จากถนนทางหลวงสายพนา-ม่วงสามสิบ ถึงบ้านนางรัศมี สิงห์โสดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2566
ถึง
12 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 สายบ้านนายบุญเหลือ ดำบรรพ์ ถึงบ้านนายเหลา ภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2566
ถึง
12 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ 2 จากสามแยกบ้านนางสุภาภรณ์ รูปแก้ว ถึงบ้านนายทักษิณ ส่งสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2566
ถึง
06 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางไปโครงการพัฒนาองค์กร(OD)ฯประจำปี 2566
04 ก.ย. 2566
ถึง
04 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบe-GPประจำเดือนสิงหาคม 2566
04 ก.ย. 2566
ถึง
04 ต.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน สิงหาคม 2566
23 ส.ค. 2566
ถึง
23 ก.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2566
ถึง
23 ก.ย. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Responsive image