Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.พ. 2567
ถึง
06 ก.พ. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ
06 ก.พ. 2567
ถึง
06 ก.พ. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ
23 ม.ค. 2567
ถึง
06 ก.พ. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา เพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
04 ม.ค. 2567
ถึง
04 ม.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์ เรื่องเเจ้งประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใดรับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๑
04 ม.ค. 2567
ถึง
04 ม.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ เรื่องนำส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
04 ม.ค. 2567
ถึง
04 ม.ค. 2567
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ
07 ธ.ค. 2566
ถึง
07 ธ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
07 ธ.ค. 2566
ถึง
07 ธ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง เเผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
07 ธ.ค. 2566
ถึง
07 ธ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่องผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
06 ธ.ค. 2566
ถึง
06 ธ.ค. 2566
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
Responsive image