Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ส.ค. 2565
ถึง
09 ก.ย. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดยาเเละเครื่องหมาย
09 ส.ค. 2565
ถึง
08 ก.ย. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติเเละพื้นที่ป่าไม้
09 ส.ค. 2565
ถึง
09 ก.ย. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู็ชนะการเสอนราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ
03 ส.ค. 2565
ถึง
02 ก.ย. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือน กรกฎาคม
27 ก.ค. 2565
ถึง
26 ส.ค. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง จัดทำตรายาง 3 รายการ
26 ก.ค. 2565
ถึง
25 ส.ค. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
22 ก.ค. 2565
ถึง
21 ส.ค. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2565 เเละเเผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
22 ก.ค. 2565
ถึง
21 ส.ค. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางไปโครงการพัฒนาองค์กร
21 ก.ค. 2565
ถึง
20 ส.ค. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 1 รายการ
20 ก.ค. 2565
ถึง
19 ส.ค. 2565
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง
Responsive image