Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวบริบูรณ์ สิงห์นาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเสกศักดิ์ ทองมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวณภัทรรพี อมรสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสุดาพร บุญพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายณัฐพงศ์ แสงเดือน
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นายชนะศักดิ์ มาลาอุตม์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวปทุมทิพย์ ผาเหลา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายประพันธ์ สมเปิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นางอุมาพร กีฬา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายธณากรณ์ สมภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายกันต์พงษ์ รูปแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image