Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนดำเนินงานทางวินัย
25 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
17 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
17 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน
17 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
17 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
17 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการให้บริการเรื่องการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
17 เม.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือแนวทางการให้บริการเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน
12 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
10 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th