Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
   - ถนนลาดยาง ยาว  จำนวน  5  กิโลเมตร
   - ถนนลูกรัง ยาว  จำนวน  20  กิโลเมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
   - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ยาว  จำนวน  11  กิโลเมตร
   - ถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตร  จำนวน  95  กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีโทรคมนาคม  จำนวน  -  แห่ง

การไฟฟ้า
   7 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน  3,017  คน / 783  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน  2  สาย
   - บึง, หนองน้ำอื่นๆ  จำนวน  4  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย  จำนวน  3  แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  7  แห่ง
   - บ่อน้ำโยก  จำนวน  9  แห่ง
   - ระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง
   - แยกเป็นกรมอนามัย  จำนวน  2  แห่ง
   - อบจ.  จำนวน  2  แห่ง
   - อบต.พนา  จำนวน  3  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th