Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ย. 2557
ถึง
06 พ.ย. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา งานประเพณีลอยกระทงทำนบห้วยไร่ ประจำปี 2557
10 ก.ย. 2557
ถึง
10 ก.ย. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา กำหนดตรวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.พนา เพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557
13 ส.ค. 2557
ถึง
27 ส.ค. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา กำหนดการประชุมสภา อบต.พนาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
21 ก.ค. 2557
ถึง
21 ก.ค. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2557 อบต.พนา
17 มิ.ย. 2557
ถึง
19 มิ.ย. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
11 เม.ย. 2557
ถึง
11 เม.ย. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา กำหนดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
19 มี.ค. 2557
ถึง
25 มี.ค. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2557
17 มี.ค. 2557
ถึง
21 มี.ค. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2557
03 มี.ค. 2557
ถึง
03 มี.ค. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์สัญจร อบต.พนา ประจำเดือนมีนาคม 2557
17 ก.พ. 2557
ถึง
22 มี.ค. 2557
อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพนาต้านนาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th