Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ 2565
25 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา มอบนโยบายเเละเเจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
21 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนเเรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566
21 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2566
20 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 เม.ย. 2566 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนเเรก
Responsive image