Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
12 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศ ระเบียบสภา อบต.พนา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
12 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา
12 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศรายงานผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566
11 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
11 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
06 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา
06 มิ.ย. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2567
28 พ.ค. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 พ.ค. 2567 อำนาจเจริญ พนา อบต.พนา ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาร้านค้าธงฟ้าเป็นจุดบริการไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้า)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th