Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง
   - โรงเรียนมัธยม  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงเรียนอาชีวศึกษา  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงเรียนสถาบันชั้นสูง  จำนวน  -  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง
   - ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง
   - มัสยิด  จำนวน  -  แห่ง
   - ศาลเจ้า  จำนวน  -  แห่ง
   - โบสถ์  จำนวน  -  แห่ง

สาธารณสุข
   - โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด 30 เตียง  จำนวน  1  แห่ง
   - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  -  แห่ง
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ชีวิตและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีดับเพลิง  จำนวน  -  แห่ง
   - องค์การบริหารส่วนตำบลพนา อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนา

Responsive image