Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้
อบต.พนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. ซื้อวิทยุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เเก่ ร้านพนาเทคนิค
2. ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร สำนักปลัด) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ เเอนด์ สเตซั่นเนอรี่
3. ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เเก่ หจก.สุทัศน์ วัสดุ
4. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เเก่ ร้านอักษรสาส์น
5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เเก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ เเอนด์ สเตซั่นเนอรี่
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565