Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย
Responsive image
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ ต้นเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา พร้อมคณะผู้บริหาร
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ
นำโดยเภสัชกรหญิงศิรประภา ปรุโปร่ง ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสนุขภาพหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี
, การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยแบบคัดกรอง DSPM และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า นอนเฝ้าดูฟัน
 
         
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565