Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเยี่ยมบ้านนายบุญมี วริสาร
Responsive image
 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ ต้นเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา พร้อม นางยุวะดี ชะโน นางควรคิด บั้งทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา พร้อมด้วยนายธวัชชัย เพียลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรขี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนา นางสาวบริบูรณ์ สิงห์นาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เเละนางสาวณภัทรรพี อมรสิน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพเเวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมเเละปลอดภัย ประจำปี 2565 รายนายบุญมี วริสาร หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ ต.พนา อ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญ
   
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565