Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือประชาชน
Responsive image
   19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ต้นเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประธานในการประชุมแผนสุขภาพชุมชนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น พร้อม นางสาวบริบูรณ์ สิงห์นาค รองปลัด อบต.พนา นางสาวรัชดาภรณ์ ผาใหญ่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายภัทรวรรธน์ คำดี สาธารณสุขอำเภอพนาผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม
     เวลา 09.30 น .นายสมศักดิ์ ต้นเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา มอบหมายให้งานป้องกัน อบต.พนา และจ้างเหมาบริการ ออกตัดไม้ที่หักลงทับถนนไปมาสัญจรของประชาน และออกซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนขวัญ
     เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนา มอบหมายให้นางสาวณภัทรรพี อมรสิน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เเละนางอุมา กีฬา พนักงงานทั่วไป ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยทางสังคม จำนวน 2 ราย หมู่ 4 บ้านหนองข่า
         
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566