Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.พนา ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค... (21 ก.ย. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.ย. 2565)  
ประกาศขาดคุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13 ก.ย. 2565)  
เผยเเพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟ... (12 ก.ย. 2565)
เผยเเพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนกลาง) (12 ก.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (12 ก.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประม... (12 ก.ย. 2565)
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (08 ก.ย. 2565)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.พนา (24 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 (19 ก.ค. 2565)
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (07 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญา... (07 ก.ค. 2565)
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย (16 มิ.ย. 2565)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (10 มิ.ย. 2565)
อบต.พนา ขอนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เ... (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ... (31 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 / 2565 อยู่ในระดับ... (11 พ.ค. 2565)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.พนา (29 เม.ย. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส (29 เม.ย. 2565)
Responsive image

ประชุมประชาคมระดับตำบล (27 ก.ย. 2565)  

ประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่... (20 ก.ย. 2565)  

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล... (16 ก.ย. 2565)  

เข้าร่วมรับฟังโครงการก่อส... (15 ก.ย. 2565)

อบรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่... (12 ก.ย. 2565)

ซ่อมเเซมบ้านผู้สูงอายุ (08 ก.ย. 2565)

การดำเนินการติดตามประเมิน... (01 ก.ย. 2565)

อบรมก่อสเดินทางศึกษาดูงาน... (29 ส.ค. 2565)

กิจกรรมอำเภอยิ้ม 2565 (22 ส.ค. 2565)

ตรวจเยี่ยมบ้านนายบุญมี วร... (17 ส.ค. 2565)

ตรวจเยี่ยมบ้านนายบุญมี วร... (17 ส.ค. 2565)

ตักบาตรวันเเม่ 2565 (12 ส.ค. 2565)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ... (11 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ค... (09 ส.ค. 2565)

อบรม โดยโรงพยาบาลพนา (11 ก.ค. 2565)

ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม (08 ก.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (05 ก.ค. 2565)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพั... (23 มิ.ย. 2565)

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธ... (17 มิ.ย. 2565)

ประเมินแผ่นดินธรรม เเผ่นด... (09 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระคำคัญของสัญญา ระบบ e... (06 ต.ค. 2565)  
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือน กันยายน 2565 (06 ต.ค. 2565)  
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจำเดือน กันยายน 2565 (06 ต.ค. 2565)  
ประกาศเปลี่ยนเเปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 5 รายการ (03 ต.ค. 2565)
ประกาศเปลี่ยนเเปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง จำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร (29 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนเเผงซับพลายส์ (22 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (15 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำวน 3 รายการ (15 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนเเปลงอะไหล่ จำนว... (15 ก.ย. 2565)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถเอนกประสงค์เพื่อการเกษตร (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนดรัมสร้างภาพ (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดซื้อน้ำมันเครื่อง 4T เเละน้ำมันเครื่อง 2T (12 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ (08 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซื้อเครื่องตัดหญ้าเเบบข้อเเข็... (08 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดโทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล (08 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เครื่องปรับอากาศ (08 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เ... (01 พ.ย. 2564)  
ขยายระยะเวลารับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร (03 มี.ค. 2564)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา (13 พ.ย. 2563)  
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอ... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ครูผู้ด... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ครูผู้ด... (29 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญา (14 ต.ค. 2563)
ประกาศขยายระยะเวลารับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร (22 ก.ย. 2563)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแ... (12 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเล... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือ... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (14 ส.ค. 2561)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (12 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 พ.ย. 2559)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 พ.ย. 2559)
ประกาศ อบต.พนา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่ง... (12 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image