Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แบบประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (I... (12 มิ.ย. 2567)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์... (12 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ ระเบียบสภา อบต.พนา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญั... (12 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ... (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ... (11 มิ.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา... (11 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมป... (28 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาร้านค้าธงฟ้าเป็นจุดบริการไปรษณีย... (23 พ.ค. 2567)
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ... (17 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภั... (17 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ การยกระดับการปฏิบัติการในการเเก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถาน... (13 พ.ค. 2567)
ประกาศอบต.พนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำอบต.พนา ตำแห... (09 พ.ค. 2567)
ประกาศอบต.พนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำอบต.พนา ตำแห... (09 พ.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำอบต.พนา(ตำแหน่งประธานกรรมกา... (09 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ 2567 (08 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม ศูนย์เเบบเบ็ดเสร็จ (On... (08 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันค... (07 พ.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดั... (01 พ.ค. 2567)
Responsive image

ทำพิธีบวงสรวงบูชาบอกกล่... (17 มิ.ย. 2567)  

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ... (05 มิ.ย. 2567)  

ประเพณีบุญบั้งไฟ (05 มิ.ย. 2567)  

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียร... (05 มิ.ย. 2567)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (05 มิ.ย. 2567)

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้... (17 พ.ค. 2567)

ได้จัดงานมุทิตาจิต เนื่อ... (17 พ.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข... (17 พ.ค. 2567)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีง... (17 พ.ค. 2567)

การติดตามการขับเคลื่อนการ... (17 พ.ค. 2567)

ร่วมงาน “พาดผ้าเบี่ยง ใส่... (17 พ.ค. 2567)

โครงการอบรมส่งเสริมจริยธร... (26 เม.ย. 2567)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (18 เม.ย. 2567)

กิจกรรมปลูกจิตสำนึก (No G... (18 เม.ย. 2567)

QR Codc เเบบวัด EIT (17 เม.ย. 2567)

โครงการจัดงานประเพณีวันส... (17 เม.ย. 2567)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (11 เม.ย. 2567)

เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมณ... (11 เม.ย. 2567)

ประชุมคณะทำงานการประเมินค... (12 มี.ค. 2567)

เข้าสักการะพระบรมสารีริกธ... (11 มี.ค. 2567)
Responsive image
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว... (13 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ... (13 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HARDDISK พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 ราย... (13 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน... (10 มิ.ย. 2567)
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-0๐๕๙ แล... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแชมเครื่องปรับอากาศ ห้องประธานสภาองค์ก... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแชมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแชมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ อจัดซื้อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๗ โดยวิธ... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์๔๒๐... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 4... (17 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (08 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพา... (08 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (08 พ.ค. 2567)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th