Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานงบเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 (19 ก.ค. 2565)  
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (07 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญา... (07 ก.ค. 2565)  
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย (16 มิ.ย. 2565)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (10 มิ.ย. 2565)
อบต.พนา ขอนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เ... (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปีงบประมาณ... (31 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 / 2565 อยู่ในระดับ... (11 พ.ค. 2565)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.พนา (29 เม.ย. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส (29 เม.ย. 2565)
แผนการปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ (29 เม.ย. 2565)
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบปร... (29 เม.ย. 2565)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับ... (29 เม.ย. 2565)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา (29 เม.ย. 2565)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (29 เม.ย. 2565)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29 เม.ย. 2565)
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (29 เม.ย. 2565)
ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การมาสายเพื่อประกอบการพิจ... (29 เม.ย. 2565)
รายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 อยู่ในระดับด... (22 เม.ย. 2565)
Responsive image

ตักบาตรวันเเม่ 2565 (12 ส.ค. 2565)  

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ... (11 ส.ค. 2565)  

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ค... (09 ส.ค. 2565)  

อบรม โดยโรงพยาบาลพนา (11 ก.ค. 2565)

ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม (08 ก.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (05 ก.ค. 2565)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพั... (23 มิ.ย. 2565)

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธ... (17 มิ.ย. 2565)

ประเมินแผ่นดินธรรม เเผ่นด... (09 มิ.ย. 2565)

มอบความรู้เกี่ยวกับโรคพยา... (09 มิ.ย. 2565)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรร... (06 มิ.ย. 2565)

เปิดศูนย์ปกิบัติการป้องกั... (11 เม.ย. 2565)

นายอำเภอพนา มอบนโยบายการป... (15 มี.ค. 2565)

มอบถุงยังชีพเเก่ผู้กักตัว... (17 ก.พ. 2565)

มอบน้ำดื่มอุปโภค บริโภค (11 ก.พ. 2565)

จิตอาสา ประจำเดือน มกราคม... (21 ม.ค. 2565)

เปิดประชุมเพื่อเลือกประธา... (28 ธ.ค. 2564)

พิธีเปิดขับขี่ปลอดภัย ในช... (28 ธ.ค. 2564)

ตวรสารเสพติดในร่างการ ข้า... (08 ธ.ค. 2564)

ปริวาสกรรม 2564 (02 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดยาเเละ... (10 ส.ค. 2565)  
ประกาศผู็ชนะการเสอนราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (09 ส.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติเเละพื้นที่... (09 ส.ค. 2565)  
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือน กร... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง จัดทำตรายาง 3 รายการ (27 ก.ค. 2565)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน (26 ก.ค. 2565)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางไปโครงการ... (22 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-... (22 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 1 รายการ (21 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง (20 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยงานเกษตร (07 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เเ... (01 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข จำนวน 25 รายการ (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน... (13 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ได้รับการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษเครื่องปรับอากาศสำนักงานจำนว... (13 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 2 เครื่อง... (13 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นม (06 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน (31 พ.ค. 2565)
ซื้อวัสุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำ (27 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เ... (01 พ.ย. 2564)  
ขยายระยะเวลารับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร (03 มี.ค. 2564)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา (13 พ.ย. 2563)  
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอ... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ครูผู้ด... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ครูผู้ด... (29 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญา (14 ต.ค. 2563)
ประกาศขยายระยะเวลารับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร (22 ก.ย. 2563)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแ... (12 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเล... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือ... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (14 ส.ค. 2561)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (12 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 พ.ย. 2559)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 พ.ย. 2559)
ประกาศ อบต.พนา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่ง... (12 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image