Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E-service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติผู้ชมเว็บไซต์

แบบประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้หริการประชาชน (l... (03 ก.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเผยเเพร่รายงานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศ... (25 มิ.ย. 2567)  
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมเเละบริหารจัดการให้เป็นองค์การสุขภาวะ (Happy W... (24 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ไปบูรณาก... (24 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนา (20 มิ.ย. 2567)
ประกาศรายงานผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (I... (12 มิ.ย. 2567)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์... (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศ ระเบียบสภา อบต.พนา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญั... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ... (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ... (11 มิ.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา... (11 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมป... (28 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาร้านค้าธงฟ้าเป็นจุดบริการไปรษณีย... (23 พ.ค. 2567)
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ... (17 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภั... (17 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ การยกระดับการปฏิบัติการในการเเก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถาน... (13 พ.ค. 2567)
ประกาศอบต.พนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำอบต.พนา ตำแห... (09 พ.ค. 2567)
Responsive image

ทำพิธีบวงสรวงบูชาบอกกล่... (17 มิ.ย. 2567)  

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ... (05 มิ.ย. 2567)  

ประเพณีบุญบั้งไฟ (05 มิ.ย. 2567)  

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียร... (05 มิ.ย. 2567)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (05 มิ.ย. 2567)

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้... (17 พ.ค. 2567)

ได้จัดงานมุทิตาจิต เนื่อ... (17 พ.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข... (17 พ.ค. 2567)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีง... (17 พ.ค. 2567)

การติดตามการขับเคลื่อนการ... (17 พ.ค. 2567)

ร่วมงาน “พาดผ้าเบี่ยง ใส่... (17 พ.ค. 2567)

โครงการอบรมส่งเสริมจริยธร... (26 เม.ย. 2567)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (18 เม.ย. 2567)

กิจกรรมปลูกจิตสำนึก (No G... (18 เม.ย. 2567)

QR Codc เเบบวัด EIT (17 เม.ย. 2567)

โครงการจัดงานประเพณีวันส... (17 เม.ย. 2567)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (11 เม.ย. 2567)

เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมณ... (11 เม.ย. 2567)

ประชุมคณะทำงานการประเมินค... (12 มี.ค. 2567)

เข้าสักการะพระบรมสารีริกธ... (11 มี.ค. 2567)
Responsive image
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศนำส่งข้อมูข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (08 ก.ค. 2567)  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 (08 ก.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (08 ก.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (08 ก.ค. 2567)
ประกาศนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ... (08 ก.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบทชนิดบรรจุซอง)โ... (04 ก.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศั... (04 ก.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (03 ก.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานกองช่างจำนวน ๑ รายกา... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉ... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอ... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑๑ รายการโดยว... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลพนาพร้อมวางท่... (18 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลพนาพร้อมวางท่... (18 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 41... (18 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HARDDISK พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 ราย... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน... (10 มิ.ย. 2567)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ : 045-463504   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th