Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้เเจงเเนวทางการประเมินมาตรฐานข... (11 เม.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ... (10 เม.ย. 2567)  
คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เรื่อง จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย... (05 เม.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 256... (05 เม.ย. 2567)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (05 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเเละหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรร... (02 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บเเละ... (02 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อที่ดินทีมีหนังสือเเสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิร... (02 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.sena... (02 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานเเว่นฟ้า ประจำปี 2567 (02 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปีงบประมา... (02 เม.ย. 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (02 เม.ย. 2567)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (02 เม.ย. 2567)
แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม2567 (19 มี.ค. 2567)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ (18 มี.ค. 2567)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤษติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (18 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำ... (18 มี.ค. 2567)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปี 2567 (14 มี.ค. 2567)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา ประจำปี พ.ศ. 2566 (13 มี.ค. 2567)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (13 มี.ค. 2567)
Responsive image

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (11 เม.ย. 2567)  

เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมณ... (11 เม.ย. 2567)  

ประชุมคณะทำงานการประเมินค... (12 มี.ค. 2567)  

เข้าสักการะพระบรมสารีริกธ... (11 มี.ค. 2567)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท... (11 มี.ค. 2567)

ประชุมการปฏิบัติงานเพื่อแ... (06 มี.ค. 2567)

การประชุมคณะทำงานการประเม... (05 มี.ค. 2567)

ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ประ... (05 มี.ค. 2567)

ประชุมเเนวทางการปฏิบัติงา... (05 มี.ค. 2567)

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวก... (05 มี.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความ... (08 ก.พ. 2567)

เข้าร่วมงาน “พาดผ้าเบี่ยง... (02 ก.พ. 2567)

ร่วมดำเนินการซักซ้อมแผน ... (31 ม.ค. 2567)

ร่วมโครงการเสริมสร้างทักษ... (31 ม.ค. 2567)

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนธน... (31 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอคว... (31 ม.ค. 2567)

ร่วมบุญคูณลาน (หุ้มข้าวให... (31 ม.ค. 2567)

ร่วมกิจิตอาสาพัฒนาในโอกาส... (31 ม.ค. 2567)

มอบรถสามล้อชนิดมือโยก ให้... (31 ม.ค. 2567)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พิธีเ... (28 ธ.ค. 2566)
Responsive image
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศนำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ... (11 เม.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ... (10 เม.ย. 2567)  
ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (05 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่ง... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่ง... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจข้อมูลสำหรับการออกสำรวจข้อมูลก... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจข้อมูลสำหรับการออกสำรวจข้อมูลก... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจ... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจ... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่ง... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรีย... (05 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (02 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุประจำปี (02 เม.ย. 2567)
รายงานการการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุ (02 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดยา ตามโ... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะ... (14 มี.ค. 2567)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนา

ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 
โทรศัพท์ :   แฟกซ์ : 
E-mail : Pr.Phana.sao@gmail.com

www.phana.go.th